Συνδεση / Login

or
or
Breeks - News (Greek)

 

 

Όροι διαγωνισμού:

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:
Η Λέσχη Φίλων LEGO "Breeks" (https://breeks.gr), η οποία εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενοι "Διοργανωτές"), σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστημών Ηρακλείου, διοργανώνει τον διαγωνισμό "Μένουμε σπίτι και Χτίζουμε την πόλη του μέλλοντος" (εφεξής ο "Διαγωνισμός").
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους επίσημους κανόνες αυτού.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Δευτέρα 16η Μαρτίου 2020 και ώρα 00:01 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 12η Απριλίου 2020 και ώρα 23:59 (εφεξής «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τους Διοργανωτές ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας ηλικίας 5 ετών και άνω.
Όλοι οι συμμετέχοντες από 5 έως 18 ετών πρέπει να έχουν τη συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού όπως περιγράφεται πιο κάτω.

 • Εάν είσαι κάτω των 18 ετών:
  • Πάρε την άδεια των γονέων σου για να συνδεθείς στο ίντερνετ, και πήγαινε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στο breeks.gr.
  • Ανέβασε την φωτογραφία της δημιουργίας σου μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει εκεί.
  • Ζήτησε από τους γονείς σου να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και να δεχθούν τους όρους συμμετοχής και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.
 • Εάν είσαι 18 ετών ή άνω:
  • Πήγαινε στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στο breeks.gr.
  • Ανέβασε την φωτογραφία της δημιουργίας σου μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει εκεί.
  • Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και αποδέξου τους όρους συμμετοχής.

Με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και έχουν αποδεχθεί τους όρους αυτού. 
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλειπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στους Διοργανωτές να ακυρώσουν την συμμετοχή τους. Κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητώς ότι τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία ανήκουν στον ίδιο και δεν προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

Η Διοργανωτές δεν ευθύνονται για την μεταφορά των δημιουργιών, την φύλαξή τους και την ακεραιότητά τους, για όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ:

 • Οι δημιουργίες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με αποκλειστική χρήση τούβλων και λοιπών στοιχείων LEGO (DUPLO, System, Technic, Mindstorms, Education κλπ)
 • Οι δημιουργίες θα πρέπει να είναι μοναδικές και πρωτότυπες και όχι αντίγραφα άλλων δημιουργιών ή εμπορικών σετ της εταιρείας LEGO.
 • Απαγορεύεται η χρήση αντιγράφων τούβλων απομιμήσεων LEGO. Δημιουργίες που θα περιέχουν απομιμήσεις τούβλων LEGO θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση.
 • Δημιουργίες, που θα υποβληθούν και θα σχετίζονται με τα παρακάτω θέματα θα ακυρώνονται:
  • Πολιτική και πολιτικά σύμβολα, καμπάνιες ή κινήματα.
  • Θρησκευτικές αναφορές συμπεριλαμβανομένων συμβόλων, κτιρίων ή ανθρώπων.
  • Σεξ, ναρκωτικά ή κάπνισμα.
  • Αλκοόλ σε οποιαδήποτε σημερινή κατάσταση.
  • Υβριστικό λεξιλόγιο.
  • Θάνατος, σκοτωμός, αίμα, τρομοκρατία ή βασανισμός.
  • Ρατσισμός, εκφοβισμός ή σκληρότητα σε πραγματικά ζώα.
 • Οι Συμμετοχές δεν πρέπει να εμφανίζουν κανένα ταυτοποιήσιμο χαρακτηριστικό οποιουδήποτε ατόμου, ή οποιουδήποτε προϊόντος, εμπορικού σήματος ή περιουσίας οποιουδήποτε άλλου ατόμου ή επιχειρηματικής οντότητας η οποία προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.
 • Η Συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό το οποίο είναι ανάρμοστο, απρεπές, άσεμνο, απεχθές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή υβριστικό.
 • Η Συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που ενισχύει τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος ή την κακία εναντίον οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου ή ενισχύει τη διάκριση βάσει φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Η Συμμετοχή δεν πρέπει να περιέχει υλικό που είναι παράνομο, παραβιάζει ή αντιτίθεται στους νόμους ή κανονισμούς της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
 • Περιορισμοί στον Αριθμό Συμμετοχών: Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό Συμμετοχών που υποβάλλονται ανά άτομο ή νοικοκυριό.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ:

Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με την ηλικία τους:

 • Κατηγορία "Α", από 6 έως 13 ετών
 • Κατηγορία "Β", από 14 έως 18 ετών
 • Κατηγορία "Γ", από 19 ετών και άνω
 • Κατηγορία "Δ", συνεργατικές δημιουργίες γονέων και παιδιών

Όλες οι δημιουργίες θα βαθμολογηθούν από τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από μέλη της Λέσχης φίλων LEGO "Breeks", ανά κατηγορία, ανάλογα με τα παρακάτω:

 • Μέγεθος δημιουργίας (1-5 πόντοι)
 • Αριθμός κομματιών που χρησιμοποιήθηκαν (1-5 πόντοι)
 • Χρήση τεχνικών χτισίματος LEGO (1-5 πόντοι)
 • Πρωτοτυπία (1-5 πόντοι)

 

ΔΩΡΑ:
Τα δώρα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση πριν την λήξη του.

Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές μετά από επικοινωνία μαζί τους.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού, η Διοργανωτές θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σε συμμόρφωση με το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «ο Κανονισμός»), με σκοπό την προσήκουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς.
Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στους Διοργανωτές να τηρούν σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζονται, κατά την κρίση τους και το Νόμο, τα προσωπικά του στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που τηρούνται από τους Διοργανωτές για αυτόν/ή και να λάβει αντίγραφο αυτών, το δικαίωμα να διορθώσει ή/και να διαγράψει κάποια ή όλα τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να προβάλει αντιρρήσεις για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να περιοριστούν οι πληροφορίες που έχουν οι Διοργανωτές για αυτόν/ή ή/και οι σκοποί της επεξεργασίας τους. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Λέσχη Breeks με αποστολή email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα breeks.gr .

 

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ:

Μετά την παραλαβή του δώρου οι νικητές ουδεμία άλλη αξίωση ή εν γένει απαίτηση θα διατηρούν κατά των Διοργανωτών. Οι Διοργανωτές δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για τυχόν ελάττωμα του δώρου ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα του Διαγωνισμού.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σε περίπτωση που προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από τους Διοργανωτές, οι οποίοι δικαιούνται να προβούν σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια εναντίον του. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώνουν συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που ο συμμετέχων προσβάλλει την εικόνα ή/και τη φήμη των Διοργανωτών, ή/και τα ήθη γενικότερα κ.λ.π.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτών. H δε αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται την παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα (α) να αναστείλουν προσωρινά ή να ματαιώσουν το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου τους, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του και (β) να τροποποιήσουν χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Η αναστολή/ματαίωση του Διαγωνισμού και/ή κάθε τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται εγγράφως και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://breeks.gr/

Στην περίπτωση αυτή οι Διοργανωτών δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση οιουδήποτε προσώπου και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν αναστολή, διακοπή, ή δυσλειτουργία του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και των τυχόν πρόσθετων προϋποθέσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτών.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Λέσχη Φίλων LEGO "Breeks" ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των ιδιωτών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).
Η Λέσχη Φίλων LEGO "Breeks" σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων απέχει από τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, π.χ σε δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση του υποκειμένου με νόμιμη υποχρέωση.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία πέραν του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα το υποκείμενο δεν εναντιώνεται στη διατήρησή τους, με ανώτατο χρονικό διάστημα διατήρησης τα πέντε (5) έτη.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η διεκπεραίωση του αιτήματος θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών.

 

   

 

Οι Breeks σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Κρήτης, στο πλαίσιο της καμπάνιας "Μένουμε Σπίτι" του Υπουργείου Υγείας στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19 (Coronovirus), διοργανώνουν έναν ξεχωριστό διαγωνισμό για τους μικρούς και μεγάλους φίλους των LEGO®, με θέμα "Μένουμε Σπίτι και Χτίζουμε την Πόλη του Αύριο".

 

Πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η πόλη σας σε μερικές δεκάδες / εκατοντάδες / χιλιάδες χρόνια; Πώς θα είναι τα μελλοντικά εργοστάσια παραγωγής ανακυκλώσιμης ενέργειας;

Σας καλούμε, γονείς και παιδιά παρέα, να φτιάξετε μια πόλη όπως τη φαντάζεστε με τουβλάκια LEGO® και σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε φανταστικά δώρα! Χτίστε τις ιδέες σας με τουβλάκια Lego και στείλτε μας με email ή μέσω της ειδικής φόρμας φωτογραφίες των δημιουργιών σας. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 15 Μαρτίου 2020 έως 12 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59.

 

Θα υπάρχουν τέσσερις (4) κατηγορίες συμμετοχών ανά ηλικία:

 • 6-13 ετών
 • 14-18 ετών 
 • 18+ ετών
 • Κατηγορία γονέων + παιδιά (συνεργατικές δημιουργίες)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε τύπο τούβλων από σετ LEGO® όπως: LEGO® Duplo®, LEGO® System (City, Super Heroes, Star Wars, Friends, Ninjago κλπ), LEGO® Mindstorms® (NXT, EV3 κλπ), Boost®, WeDo®, Spike® κλπ ή συνδυασμό αυτών. Προσοχή όμως, να χρησιμοποιήσετε ΜΟΝΟ αυθεντικά τουβλάκια LEGO® και όχι απομιμήσεις ή άλλα προϊόντα!

 

Όλες οι δημιουργίες θα βαθμολογηθούν από τα μέλη των Breeks και ο δημιουργός της καλύτερης από κάθε κατηγορία θα λάβει ένα δώρο LEGO®!

 

 

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε τους κανόνες του διαγωνισμού!

 

 

     

 

Όλοι σχεδόν ξέρουμε τα σετ της σειράς LEGO Ninjago. Λίγοι ξέρουν όμως ότι πίσω από την ομάδα σχεδιασμού τους βρίσκεται και ένας έλληνας, ο Δημήτρης Σταμάτης. Ο Δημήτρης έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και βρήκε δουλειά ως σχεδιαστής των παιχνιδιών που αγάπησε από μικρός. Τον Δεκέμβριο που μας πέρασε βρέθηκε στην Ελλάδα και έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Lifo και στο κανάλι RISE TV, τα οποία ακολουθούν:

 

Δεν ήταν στα πλάνα μου, δεν ήξερα ότι θα βρεθώ στη Lego, πού να φανταστώ ότι θα έδινα ομιλία σε σχολείο, ότι θα υπέγραφα για 5 ώρες αυτόγραφα –ποιος, εγώ, που σηκώνομαι για μια παρουσίαση και τρέμουν τα πόδια μου– ή ότι θα έδινα συνεντεύξεις! Από πού κι ως πού; Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Είναι σουρεαλιστικό, γιατί δεν ήθελα ποτέ να είμαι στο προσκήνιο, προτιμούσα να είμαι στα παρασκήνια. Εντάξει, παίζαμε με τουβλάκια Lego μικροί στο σπίτι, ακόμα και η γιαγιά είχε ως χόμπι να φτιάχνει σπιτάκια Lego, αλλά δεν είχα σκεφτεί ότι θα πήγαινε παραπέρα. Το οικογενειακό ιστορικό έχει πολλή καλλιτεχνία και αρχιτεκτονική, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Ήθελα να κάνω κόμικς, να κάνω κάτι άλλο, αλλά πάντα μου έβγαινε η ζωγραφική. Δίνω την πρώτη φορά Πανελλήνιες και περνάω Μυτιλήνη, στη Σχολή Επιστημών της Θάλασσας, και ετοιμάζομαι να πάω. Έχουμε κλείσει σπίτι, τα πάντα, και παραμονές που είναι να φύγω, εκεί που ζωγράφιζα, ως συνήθως, με βλέπει η μάνα μου και μου λέει: «Μήπως, αγόρι μου, θες να το ξαναπροσπαθήσεις; Δεν χάθηκε ο κόσμος, κάνε μια προσπάθεια, γιατί νιώθω ότι αυτό θέλεις».

Το να είσαι τόσο ανοιχτός και υποστηρικτικός ως γονιός συνεπάγεται κι ένα κόστος, πόσο μάλλον στην οικογένειά μας, που είμαστε πέντε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω πάρα πολλά στους γονείς μου. Είναι ένας αγώνας, λες «μου είναι δύσκολο, αλλά θα το υποστηρίξω, γιατί αυτό θέλει το παιδί μου». Το 2006 δίνω δεύτερη φορά και περνάω, στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο. Τελείωσα με τα μαθήματα της σχολής, με τον στρατό, και έψαχνα να βρω τι στην ευχή θα έκανα. Δεν ήμουν ο άνθρωπος που έλεγε ότι θα πάει έξω, παρότι τα αδέλφια μου είχαν πάει στο εξωτερικό. Ο αδελφός μου σπούδασε στην Οξφόρδη, η αδελφή μου στο Εδιμβούργο, υπήρχε μια κίνηση προς τα έξω, αλλά εγώ έλεγα ότι αν ήταν θα το είχα κάνει, ως άνθρωπος είμαι πολύ της οικογένειας, όχι τόσο κοσμοπολίτης. Πέρασαν κάποια χρόνια και με όλη αυτήν τη κρίση βρεθήκαμε σε δύσκολη φάση, και οι γονείς και εγώ, που έκανα υποστηρικτικά μικροδουλειές οι οποίες δεν με ευχαριστούσαν και είναι αλήθεια ότι είχα αρχίσει να πέφτω πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί δεν έβλεπα φως.

Ένα πρωί μου λέει ο αδελφός μου: «Ρε, αγόρι μου, βρες τι θα γούσταρες να κάνεις στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, και κυνήγα το, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Κι αν μια φορά χτυπήσεις μια πόρτα και δεν ανοίξει, χτύπα τη και δεύτερη». Εκείνη τη στιγμή το πρώτο που σκέφτηκα ήταν η Lego και οι μνήμες που είχα με τα παιχνίδια της. Τώρα, κοιτώντας πίσω, αναρωτιέμαι πώς μου διέφυγε, πώς δεν είχε περάσει από το μυαλό μου τόσα χρόνια.

Μπήκα στο σάιτ της, βρήκα ότι είχαν θέσεις που θα μου ταίριαζαν και έκανα αίτηση για illustration, για concept art και για το product design. Έστειλα το βιογραφικό μου, το οποίο δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο γιατί δεν είχα καμία εμπειρία – κάποια σχέδιά μου και δυο δουλειές που είχα κάνει στη σχολή, δηλαδή ένα πορτφόλιο που συμπεριέλαβα στην αίτηση. Απορρίφθηκαν οι δύο πρώτες αιτήσεις και λίγες ήμερες μετά ήρθε η επιβεβαίωση που έλεγε «μας ενδιαφέρει αυτό που είδαμε και θέλουμε να κάνουμε μια συνέντευξη μέσω Skype για το product design». Μερικές φορές, όταν είναι γραφτό, κάποια πράγματα δεν παίζουν ρόλο. Κατάλαβα ότι βασική τους αρχή είναι να δουν αν έχεις την προσωπικότητα και κάποιες δυνατότητες – τη δουλειά, σου λένε, τη μαθαίνεις εκεί. Στη συνέντευξη, που έγινε στα αγγλικά, με ρώτησαν σχετικά με την καθημερινότητά μου, τα ενδιαφέροντά μου, τις σπουδές μου, τη σχέση μου με τα τουβλάκια και κατάλαβα ότι ήθελαν ανθρώπους με πάθος, που ήθελαν να δουλέψουν εκεί. Μετά τη συνέντευξη μου είπαν ότι τους άρεσε αυτό που είδαν και με κάλεσαν σε ένα διήμερο workshop στη Δανία, όλα πληρωμένα, μαζί με άλλα 30 άτομα από διαφορετικές χώρες. Μας έδειξαν μια μικρογραφία της δουλειάς που θα κάναμε στο μέλλον, κάτι που με βοήθησε πολύ, γιατί είχα πάντα ένα άγχος με τις αλλαγές, και, γυρίζοντας, ακολούθησε τηλέφωνο από τον μάνατζερ που ασχολείται με τα Ninjago. Λογικό, αφού είχα δώσει έναν δράκο στα σχέδιά μου, είδαν την προδιάθεση, χαχαχαχα...


Έχουν μια διαδικασία όταν είναι να πας εκεί: σου ορίζουν έναν από τους συναδέλφους, ο οποίος σε αναλαμβάνει ως μέντορας όχι μόνο στη δουλειά αλλά και στην καθημερινότητα. Θυμάμαι να ρωτάω τον φίλο μου πλέον και μέντορα μου τότε πού είχε κοντά σούπερ μάρκετ, πού μπορούσα να αγοράσω ηλεκτρικές συσκευές, όλα αυτά τα πρακτικά που χρειάζεσαι όταν πας σε μια ξένη χώρα. Η υποστήριξη αυτή ήταν σημαντική για μένα, που ακόμα και τώρα παλεύω με τη δυσκολία μου να δέχομαι τις αλλαγές. Ήταν μεγάλο βήμα ωρίμανσης να πω «θα το κάνω, πάρα τους φόβους μου». Μου δόθηκε η ευλογία να είναι οι συνθήκες ιδανικές, να πάω με δουλειά, με υποστήριξη. Είπα θα βάλω στόχο να πάω έναν χρόνο τουλάχιστον και τελικά ο ένας χρόνος έγινε τέσσερις και δεν έχω καταλάβει πότε πέρασαν. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι θεόσταλτα. Δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά είναι καλύτερα να πάρεις μια απόφαση πριν φτάσεις στον πάτο και αναγκαστείς να την πάρεις τότε. Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ με το φυσικό κομμάτι, το τουβλάκι. Έχουμε έναν χώρο που έχει ραφιέρες με τα τρέχοντα κομμάτια. Διαλέγω αυτό που θέλω και από κει ξεκινάω να συναρμολογώ αυτό που έχω στο μυαλό μου. Κάθε παιχνίδι περνάει από τεστ με παιδιά. Τα τεστάρουμε για να δούμε πώς τα διαχειρίζονται, θέλουμε να δούμε πώς τα πιάνουν. Εμείς οι μεγάλοι, όταν βλέπουμε ότι κάτι είναι εύθραυστο, είναι αυτονόητο ότι δεν θα το πιάσουμε από εκείνο το σημείο, θέλουμε όμως να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει το παιδί, πώς θα το πιάσει, τι θα πέσει, τι θα ξεκολλήσει.

Έχω αλλάξει ως άνθρωπος πάρα πολύ, είδα πράγματα που δεν φανταζόμουν, έχοντας δει του γονείς μου να δουλεύουν 24ώρα για να προλάβουν προθεσμίες, τα ξενύχτια και ξέροντας ότι πολλές φορές βάζεις παραπάνω κόπο από αυτόν που ο άλλος μπορεί να αναγνωρίσει. Εκεί αναγνωρίζεται πλήρως ο κόπος μου. Μπορώ να πω ότι δεν θέλω να κάνω κάτι. Πρόσεξε, όχι δεν μπορώ αλλά δεν θέλω, ή δεν μου ταιριάζει, ή δεν μου βγαίνει τώρα, ή δεν έχω τον χρόνο, ή δεν είναι της προσωπικότητάς μου, και αυτό δεν θα χρεωθεί εναντίον μου γιατί ξέρουν ότι θα πω «ναι» σε κάτι άλλο που θα μου ταιριάζει. Υπάρχει αξιοκρατία, απίστευτη ελευθερία, αυτή είναι η κουλτούρα της Δανίας αλλά και της συγκεκριμένης εταιρείας, η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής σου ζωής και της δουλειάς σου. Οι υπερωρίες, ας πούμε, δεν είναι επιθυμητές και όταν χρειάζονται, επιστρέφονται ως ελεύθερος χρόνος ή όταν συμβαίνει κάτι με το παιδί σου και φεύγεις χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθείς. Μανατζάρεις τον εαυτό σου, κυρίως σου έχουν εμπιστοσύνη ότι θα ο ίδιος μανατζάρεις τον εαυτό σου, δεν χτυπάς κάρτα, αρκεί να κανείς τη δουλειά σου. Ειδικά εμείς, που είναι δημιουργική η δουλειά μας και δεν μας βγαίνει πάντα, δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε και να κοιτάμε μια οθόνη. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε, να δούμε ένα βίντεο, να χαζέψουμε εικόνες, να μιλήσουμε με συναδέλφους – δεν θα έρθει κανείς να μας κάνει παρατήρηση. Όλα αυτά σου δίνουν την αφορμή να γίνεις καλύτερος σε αυτό που κανείς. Εισπράττω την αναγνώριση σε αυτό που κάνω, νιώθω ότι εκτιμάται αυτό που είμαι, γιατί δεν έχω πλασάρει κάτι που δεν είμαι. Ήμουν ειλικρινής στη συνέντευξη όσον αφορά την απειρία, τις φοβίες μου, όλα. Ο απόλυτος στόχος, βέβαια, είναι να γνωρίσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου ένα παιδί που θα σου πει «Πο πο! Αυτό ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι» και να πεις εγώ το έφτιαξα, εγώ το οραματίστηκα.


Πηγή: www.lifo.gr

 

Η Λέσχη Φίλων LEGO "Breeks" σε συνεργασία με το κατάστημα παιχνιδιών "Fantasy Toys" (Λεωφόρος Αντύπα Μαρίνου 102, Ηλιούπολη - Τηλ: 2109919427 - Facebook LINK), διοργανώνουν έναν χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό για όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους των παιχνιδιών LEGO!

Κάντε δικά σας δύο σετ LEGO της σειράς CITY, τα 60107 "Fire Ladder Truck" και το 60207 "Sky Police Drone Chase", κάνοντας τα παρακάτω βήματα το αργότερο έως 27 Δεκεμβρίου 2019:

 1. Κάντε LIKE στην σελίδα της λέσχης BREEKS στο Facebook.
 2. Κάντε LIKE στην σελίδα του καταστήματος FANTASY TOYS στο Facebook.
 3. Κάντε SHARE την ανακοίνωση του διαγωνισμού στο προφίλ σας
 4. Κάντε TAG έναν φίλο σας που θα ήθελε να κερδίσει το ένα από τα δύο σετ

 

Ευχόμαστε σε όλους σας καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2020!

 

Κανόνες διαγωνισμού:

 • Διάρκεια διαγωνισμού: από αρχική δημοσίευση έως 27 23:59 Δεκεμβρίου 2019. 
 • Η κλήρωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας random.org την 28 Δεκεμβρίου 2019.
 • Τα δώρα θα αποσταλούν ταχυδρομικώς πανελλαδικά μέσω ΕΛΤΑ, με δικά μας έξοδα.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Εξαιρούνται τα μέλη της Λέσχης Breeks κατηγορίας (tier) 1 και 2.
 • Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Λέσχης καθώς και στην σελίδα μας στο Facebook. (Με σεβασμό για τα προσωπικά σας στοιχεία, θα δημοσιεύσουμε μόνο το ονομά σας και το αρχικό του επιθέτου σας).
 • Η Λέσχη Breeks και το κατάστημα Fantasy Toys έχουν δικαίωμα τροποποίησης ή ακύρωσης του διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή χωρίς ανακοίνωση.
 • Με την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό συμφωνείτε με τα παραπάνω.

 

Μπορείτε να πείτε την γνώμη σας για τον διαγωνισμό στο FORUM μας, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Ευχαριστούμε πολύ το κατάστημα "Fantasy Toys" (Λεωφόρος Αντύπα Μαρίνου 102, Ηλιούπολη - Τηλ: 2109919427) για την προσφορά των δώρων.

 

   

Μια παλιά δημιουργία του Ανδρέα "Giggs" Γκίκα, βασισμένη στην σειρά ταινιών και βιβλίων "Jurassic Park" και "Jurassic World". Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο LEGO Festival 2016, στο Athens Metro Mall.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες και να σχολιάσετε στο forum μας, κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

 

 

Η νέα εκστρατεία της LEGO με όνομα "Build to Give" (Χτίζουμε για να Δώσουμε) τρέχει από σήμερα για ολόκληρο τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019. Η εκστρατεία έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Για κάθε χριστουγεννιάτικο στολίδι που φτιάχνεται από τουβλάκια LEGO και δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το hashtag #BuildtoGive, η εταιρεία LEGO θα δωρίζει ένα σετ LEGO σε κάποιο παιδί που το έχει ανάγκη.

Συνολικά θα δωθούν 1.000.000 σετ LEGO σε παιδιά σε όλο τον κόσμο! Χτιστε κι εσείς το στολίδι σας και βοηθήστε ένα παιδιί να πάρει το χριστουγεννιάτικο δώρο του!

 

 

Sabre Island [MOC]

Μια νέα δημιουργία του Παντελή Μάνθου, η οποία βασίζεται στο σετ 6265-1: Sabre Island που κυκλοφόρησε το 1989. Η έκδοση του Παντελή έχει 4πλάσιο μέγεθος και κομμάτια, ενώ έχει προσθέσει πολλές νέες λεπτομέρειες, χωρίς όμως να χαθεί το στυλ των "κλασικών" σετ LEGO της δεκαετίας του 90'!

 

 

 

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες στο forum: FORUM!

 

Η LEGO εγκαινιάζει την εκστρατεία "Rebuild the World" ("Ξαναχτίστε τον Κόσμο") για να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα στα παιδιά σε όλο τον κόσμο.
Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τον μουσικό Mark Ronson, τον βρετανό σχεδιαστή και εφευρέτη Dominic Wilcox και τον 19χρονο φίλο του, old David Aguilar, ο οποίος δημιούργησε ένα προσθετικό χέρι από το LEGO για να "καλλιεργήσει τελικά τη δημιουργικότητα και την δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που έχει κάθε παιδί".

Για να σηματοδοτήσει την εκστρατεία η LEGO διοργανώνει ορισμένες εκδηλώσεις στο LEGO House στο Billund της Δανίας και ξεκίνησε μια σειρά βίντεο που δείχνουν πώς μπορούμε να "Αναδημιουργήσουμε τον Κόσμο." Ο CEO της LEGO Niels B. Christiansen και ο Πρόεδρος της LEGO Brand Group Jørgen Vig Knudstorp δημιούργησαν ένα βίντεο που εξηγεί την πρωτοβουλία με ένα ειδικό μήνυμα για στους AFOLs σε όλο τον κόσμο.

Το βίντεο της καμπάνιας απεικονίζει το κυνήγι ενός κουνελιού μέσα από μια πραγματική πόλη εμπνευσμένη από πολυάριθμα σετ και στοιχείων LEGO, συμπεριλαμβανομένων πολλών υπερμεγενθυμένων αξεσουάρ LEGO. Δοκιμάστε να βρείτε πόσα easter eggs της LEGO μπορείτε να βρείτε στο βίντεο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να καταλάβετε τι σημαίνουν αυτά σε σχέση με την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της ανοικοδόμησης του κόσμου.

 

 

 

 

Το ιδιαίτερο βίντεο των Niels B. Christiansen και Jørgen Vig Knudstorp, δείχνει μερικά από τα υπερμεγέθη αξεσουάρ των minifigure καθώς συζητούν την εκστρατεία, με μια ειδική πρόσκληση προς τους AFOLs (Adult Fans of LEGO) που είναι οι "πρεσβευτές των LEGO."

 

 

 

  

 

  

Το δελτίο τύπου του LEGO και μια μικρή συλλογή φωτογραφιών περιλαμβάνονται παρακάτω.

 

[Billund, 17 Σεπτεμβρίου 2019] : Σήμερα, ο όμιλος LEGO και ο μουσικός Mark Ronson ξεκινούν την εκδήλωση Rebuild the World, μια εκστρατεία που βοηθά στην καλλιέργεια των δημιουργικών δεξιοτήτων της επόμενης γενιάς.

Πάνω από 100 παιδιά θα συναντήσουν τον Mark και άλλα εμπνευσμένα πρόσωπα, όπως ο 19χρονος David Aguilar, ο οποίος δημιούργησε διάφορα προσθετικά χέρια από τα στοιχεία LEGO® στο LEGO House, Billund, για να εξερευνήσουν το άπειρο δυναμικό της δημιουργικότητας. Οι φαντασιώσεις τους θα πυροδοτηθούν επίσης σε μια σειρά workshops, όπου θα κληθούν να ξαναφτιάξουν τον κόσμο που βλέπουν γύρω τους.

"Όλη μου καριέρα έχει να κάνει με τη δουλειά με τους λαμπρούς, δημιουργικούς ανθρώπους και με το να βλεπω πού μας οδηγούν οι φαντασιώσεις μας. Η αναδημιουργία του κόσμου είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να βοηθήσετε να εμπνευστεί η επόμενη γενιά δημιουργών που θα παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες για να διαμορφώσουν το μέλλον όλων από τον τρόπο που ζούμε έως τη μουσική που ακούμε», εξηγεί ο Mark Ronson.

Ο Όμιλος LEGO πιστεύει ότι κάθε παιδί γεννιέται με απίστευτες δημιουργικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αλλά πρέπει να δράσουμε τώρα για να καλλιεργήσουμε αυτή τη δημιουργικότητα ώστε να γίνει μια δια βίου ικανότητα, καθώς το μέλλον εξαρτάται από αυτό.

Η εμπνευσμένη δημιουργικότητα είναι πιο κρίσιμη και επείγουσα από ποτέ. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το μέλλον των θέσεων εργασίας θέτει την δημιουργική επίλυση προβλημάτων μέσα στις τρεις πρώτες δεξιότητες που θα απαιτήσει η αγορά εργασίας από το 2020. Το παιχνίδι με φαντασία βοηθά τα παιδιά να μάθουν πώς να καινοτομούν, να λύσουν το πρόβλημα και να σκέφτονται κρίσιμα όλη τη ζωή τους.

Ο Mark Ronson θα συναντήσει επίσης εκπρόσωπους άλλων δημιουργικών πεδίων για να συζητήσει γιατί είναι σημαντικότερο από ποτέ να βοηθήσουμε να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα ως βασική δεξιότητα, ώστε οι κατασκευαστές του αύριο να πετύχουν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η Julia Goldin, υπεύθυνη μάρκετινγκ του ομίλου LEGO, δήλωσε: "Η αναδημιουργία του κόσμου είναι κάτι με το οποίο βλέπουμε που μας οδηγεί η φαντασία μας και γιορτάζουμε τη φυσική δημιουργικότητα των παιδιών. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να αναπτύξουν και να διατηρήσουν αυτές τις δεξιότητες καθώς μεγαλώνουν. Με αυτήν την καμπάνια, θέλουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να παίζουν και να απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους για να δημιουργήσουν έναν κόσμο άπειρων δυνατοτήτων».

Εν τω μεταξύ, ο Βρετανός σχεδιαστής και εφευρέτης Dominic Wilcox θα ηγηθεί μιας σειράς εργαστηρίων Rebuilder στις 17 Σεπτεμβρίου. Μαζί με δύο ακόμα δημιουργούς, θα προκαλέσει τα παιδιά να επαναπροσδιορίσουν εικονικά ορόσημα, να εφεύρουν νέα gadgets και να λύσουν καθημερινά προβλήματα - όλα με τουβλάκια LEGO. Άλλοι επαγγελματίες της LEGO θα δώσουν ένα χέρι βοήθειας, βοηθώντας τα παιδιά να φέρουν τις απίστευτες ιδέες τους στη ζωή.

"Ποιος ξέρει τι θα βγει σήμερα ... ένα σπίτι με ένα μπαλόνι ζεστού αέρα για μια στέγη; Ένα αυτοκίνητο με μακριά πόδια για να πηδήσει πάνω από την κίνηση μπροστά; Κανείς δεν βλέπει τον κόσμο όπως τα παιδιά, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε αυτά που θα προκύψουν ", λέει ο Dominic Wilcox.

Τα παιδιά σε όλο τον κόσμο μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, μοιράζοντας τις δημιουργίες τους με την εφαρμογή LEGO Life ή αν επισκεπτούν το www.lego.com/rebuild-the-world-challenge

Το σύστημα LEGO είναι από καιρό η τελική πλατφόρμα δημιουργικής έκφρασης και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Τα παιδιά δεν φαντάζονται μόνο τι πρέπει να οικοδομήσουν, μπορούν να οικοδομήσουν και να ανοικοδομήσουν. Πειραματίζονται. Αποτυγχάνουν. Σπάνε τους κανόνες. Αποτυγχάνουν και δοκιμάζουν ξανά... Αυτός είναι ο κύκλος της ανθρώπινης δημιουργικότητας και η ουσία του LEGO System in Play.

Τώρα, θα πάμε ακόμα περισσότερο μπροστά. Μέσω της αναδημιουργίας του κόσμου, θέλουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους, να ενταχθούν στην αναδημιουργία της παγκόσμιας πρόκλησης και να ανοικοδομήσουν έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων για πραγματικούς. Μάθετε περισσότερα επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση www.lego.com/rebuild-the-world

Δημιουργημένο από την εσωτερική υπηρεσία της LEGO Group με το BETC Paris, η εκστρατεία Rebuild the World είναι η πιο φιλόδοξη παγκόσμια εκστρατεία της εταιρείας που έγινε ποτέ. Σκηνοθετημένη από το πολυβραβευμένο συλλογικό Traktor, η περιπέτεια ακολουθεί την καταδίωξη μεταξύ ενός έξυπνου κουνελιού και ενός άτυχου κυνηγού και ξετυλίγεται στο κόσμου που μόνο το παιχνίδι LEGO θα μπορούσε να δημιουργήσει. Κάθε χαρακτήρας, ζώο και όχημα βασίζονται σε ένα υπάρχον ή παλιό παιχνίδι LEGO, έτσι τα κεφάλια περιστρέφονται 360 μοίρες, τα καθημερινά αντικείμενα είναι υπερμεγέθη και ένα σκάφος μπορεί να πετάξει ξαφνικά με λίγη βοήθεια από ένα φοίνικα.

 

Σχετικά με το LEGO Group:

Η αποστολή του LEGO Group είναι να εμπνεύσει και να αναπτύξει τους κατασκευαστές του αύριο μέσα από τη δύναμη του παιχνιδιού. Το σύστημα LEGO in Play, με τα θεμέλιά του από τουβλάκια LEGO, επιτρέπει στα παιδιά και τους φίλους των LEGO να χτίσουν και να ανοικοδομήσουν οτιδήποτε μπορούν να φανταστούν.

Ο Όμιλος LEGO ιδρύθηκε στο Billund της Δανίας το 1932 από τον Ole Kirk Kristiansen και το όνομά του προέρχεται από τις δύο δανικές λέξεις "LEG GOdt", που σημαίνει "Παίξτε καλά". Σήμερα, ο όμιλος LEGO παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα το Billund. Ωστόσο, τα προϊόντα της πωλούνται πλέον σε περισσότερες από 140 χώρες παγκοσμίως.

 

Βιογραφία του Mark Ronson:

Ο Mark Ronson είναι διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης και παραγωγός βραβευμένος με το Βραβείο Ακαδημίας, με βραβείο Grammy και χρυσή σφαίρα.

Ο Ρόσον μεγάλωσε στο Λονδίνο της Αγγλίας πριν μετακομίσει με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Ήταν ήδη ένθερμος μαθητής της μουσικής και ένας τεράστιος οπαδός του hip hop. Στα 16 του ξεκίνησε να δημιουργεί mixtapes και να δοκιμάζει το DJing. Αυτό το πρώιμο πάθος τον έβαλε σε μια πορεία προς την παραγωγή μουσικής, την καταγραφή και τη σύνθεση τραγουδιών που οδήγησε σε μια καριέρα που επισημάνθηκε από την δουλειά του για ένα άλμπουμ που κέρδισε πολλά βραβεία Grammy από την Amy Winehouse, καθώς και το δικό του βραβείο Grammy με το "Uptown Funk" του Bruno Mars. Μαζί με την κυκλοφορία τεσσάρων επιτυχημένων άλμπουμ με το όνομά του, το βιογραφικό του περιλαμβάνει δουλειά για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως οι Adele, Paul McCartney, Duran Duran και Lily Allen. Πρόσφατα, ήταν επικεφαλής στη δημιουργία του πέμπτου άλμπουμ της Lady Gaga "Joanne" και του "Villains" των Queens Of The Stone Age. Το 2018 κυκλοφόρησε μια σειρά από singles με τους Diplo με το όνομα Silk City, συμπεριλαμβανομένου της παγκόσμιας επιτυχίας "Electricity" με το Dua Lipa, το οποίο του έδωσε το βραβείο Grammy για το "Best Dance Recording" το 2019.

Είναι συν-συγγραφέας του τραγουδιού "Shallow", το οποίο ηχογραφήθηκε από την Lady Gaga και τον Bradley Cooper για την ταινία A Star Is Born, για την οποία κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το "Best Original Song" Written for a Motion Picture "και 2 βραβεία Grammy. Πρόσφατα ο Mark συνεργάστηκε με τους Miley Cyrus, Camila Cabello, Lykke Li, YEBBA και άλλους για το επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ Late Night Feelings, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο για να τρελάνει τις κριτικές. Εργάζεται στην δική του δισκογραφική εταιρεία, τη Zelig Records, που φιλοξενεί τη γρήγορα αναγνωρισμένη King Princess. Ο Ronson έχει 1 βραβείο Όσκαρ, 7 βραβεία Grammy, 2 Βραβεία Brit, 1 Χρυσή Σφαίρα και πολλά άλλα.

Σχετικά με τον David Aguilar

Από τότε που ήταν παιδί, ο David Aguilar είχε εμμονή με τούβλα LEGO. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια χτίζοντας αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ελικόπτερα και, τελικά, μόλις 9 ετών, το δικό του προσθετικό χέρι. Γεννημένος με έναν παραμορφωμένο βραχίονα, ο αυτο-αποκαλούμενος "Hand Solo" αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του και να φτάσει το χτίσιμο με LEGO στο επόμενο επίπεδο.

Στα δεκαεπτά του χρόνια και σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, εφήυρε το πρώτη του προσθετικό με στοιχεία LEGO Technic, αποσυναρμολογώντας ένα ελικόπτερο από το ράφι του υπνοδωματίου. Στη συνέχεια, σε ηλικία δεκαοκτώ ετών τελειοποίησε το σχέδιό του και χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αεροπλάνου LEGO Technic, του οποίου ο μηχανισμός κινητήρα προσγείωσης του επέτρεψε να πάρει περισσότερο βάρος, σχεδίασε το MK2 - ένα προσθετικό βραχίονα που μπορεί να λυγίσει και να σηκώσει αντικείμενα με έναν σφιγκτήρα. Τώρα, είναι το πιο cool παιδί και συνεχίζει να ξαναχτίζει τον κόσμο του.

 

 

 

Ένας νέο πρωτότυπος διαγωνισμός "τρέχει" από σήμερα Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 05 Οκτωβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του LEGO Ideas. Αν και ο διαγωνισμός φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του LEGO Ideas, διαφέρει από τους υπόλοιπους στο ότι δεν απαιτείται να κατασκευάσετε κάτι, αλλά απλά να γράψετε και να παρουσιάσετε την ιδέα σας. Για πρώτη φορά εισάγονται στα LEGO Ideas τα σετ ρομποτικής της LEGO, όπως τo Mindstorms EV3, LEGO Boost και WeDo 2.0, καθώς και τα νεά έξυπνα τούβλα που υπάρχουν στα νέα σετ Technic.

 

Ακολουθεί το κείμενο του διαγωνισμού μεταφρασμένο στα ελληνικά:

Φανταστείτε αν μπορούσατε να μιλήσετε με τα μοντέλα LEGO® και να τα κάνετε να κάνουν διασκεδαστικά πράγματα μαζί σας ή για εσάς. Στον διαγωνισμό αυτό, η LEGO σας προσκαλεί να δημιουργήσετε δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί η τεχνολογία φωνής με τα έξυπνα τούβλα LEGO® (Mindstorms, WeDo2, Boost κλπ) με διασκεδαστικούς τρόπους. Ίσως θα θέλατε να έχετε ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο LEGO® που ελέγχετε με τη φωνή σας ή ένα σπίτι από τουβλάκια LEGO® όπου ελέγχετε τα φώτα του μιλώντας σε αυτό; Η LEGO® θέλει να σκεφτείτε χωρίς περιορισμούς, με σκέψη προς το μέλλον, να περιγράψετε και να απεικονίσετε την ιδέα σας με κείμενο και σχέδιο.

3 δημιουργικοί νικητές θα κερδίσουν ο καθένας από ένα δυνατό πακέτο σετ LEGO που αποτελείται από:

75253 LEGO® Star Wars Droid Commander
42099 LEGO® TECHNIC 4x4 X-treme Off-Roader
76112 LEGO® Super Heroes App-Controlled Batmobile
60197 LEGO® CITY Passenger Train
71044 LEGO® Disney Train

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα του διαγωνισμού και να διαβάσετε τους κανόνες συμμετοχής κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Μια δημιουργία του Γιώργου "Paintballman" Αδαμίδη, που αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του Great Brick War που διοργανώνει η παγκοσμίου φήμης ιστοσελίδα Eurobricks

Η συγκεκριμένη δημιουργία συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς τον συγκεκριμένο γύρο του παιχνιδιού και τις καλύτερες κριτικές. 

 

Island Of Domination Old City Bar [GBW s02e02]

 

Island Of Domination Old City Bar [GBW s02e02]

 

Island Of Domination Old City Bar [GBW s02e02]

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες στο forum: FORUM!

 

 •  Start 
 •  Prev 
 •  1  2 
 •  Next 
 •  End 
Page 1 of 2

LEGO® is a trademark of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this website.
©2018-2019 Breeks RLUG. All rights reserved. 

 

Go to top