Συνδεση / Login

or
or
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
 • Page:
 • 1

TOPIC:

Change-log 2 years 9 months ago #400

 • admin
 • admin's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Posts: 61
 • Thank you received: 91
Το παρόν νήμα θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς αλλαγών (change-log). Όλες οι αλλαγές/διορθώσεις/αναβαθμίσεις θα αναφέρονται εδώ.
Οι ημερομηνίες είναι με μορφή: ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ

This post will serve as the website's change log. Any changes/fixes/upgrades will be mentioned here.
The dates are in the following format: DD-MM-YYYY
08-10-2018
INITIALIZATION: Ενεργοποίηση ιστοσελίδας και βάσης δεδομένων

25-10-2018
CHANGE: Αλλαγή σε κατάσταση online

26-10-2018 - 07-04-2019
Επειδή δεν υπάρχει λεπτομερής λίστα με τις αλλαγές για την παραπάνω περίοδο, αναφέρονται ως σύνολο.
FIXED: Διόρθωση αρκετών bugs
UPDATE: Αναβάθμιση plugins και extensions.
INSTALLED: Αναβάθμιση plugins και extensions.

08-04-2019
UPDATE: Facebook - Google login (ενημέρωση ασφαλείας)
UPDATE: Αναβάθμιση extension framework 1.0.7 -> 1.0.9

10-04-2019
UPDATE: System files 3.9.4 -> 3.9.5
UPDATE: Greek language 3.9.4.3 -> 3.9.5.1

18/04/2019
ADDED: Latest forum posts [English menu]
UPDATE: Form plugin 4.1.19 --> 4.1.20

23/04/2019
UPDATE: Kunena Forum 5.1.10.1 --> 5.1.12.1

11/05/2019
UPDATE: Greek language 3.9.5.1--> 3.9.6.1
UPDATE: System files 3.9.5 --> 3.9.6

23/05/2019
ADDED: Προσθήκη βασικής φόρμας επικοινωνίας.
ADDED: Δημιουργία δοκιμαστικών φορμών επικοινωνίας για ειδικές περιπτώσεις. (beta)

25/05/2019
UPDATE: ReCaptcha v3 (MAY 2019)
UPDATE: Form plugin: 4.1.20 --> 4.1.21

22/06/2019
FIXED: ReCaptcha v3 crash during password reminding
UPDATE: System files 3.9.6 --> 3.9.7
UPDATE: Greek language 3.9.6.1--> 3.9.7.1
UPDATE: Gallery: 3.10.20 --> 3.10.22
UPDATE: Form plugin: 4.1.21 --> 4.1.22

10/07/2019
UPDATE: Main Page redesign (part 1 of 3) [new multi-section layout]
ADDED: Instagram Link on front page (top right)
ADDED: Youtube Link on front page (top right)

07/08/2019
UPDATE: System files 3.9.7 -->3.9.8
FIXED: Category images not showing

19/08/2019
UPDATE: Greek language 3.9.7.1 --> 3.9.11.1
UPDATE: Forum plugin 5.1.13.1 --> 5.1.14
UPDATE: Forms plugin 4.1.22 --> 4.1.23

28/08/2019
UPGRADE: Server upgrade! Moved to a 10Gb/s server!
UPDATE: File downloader plugin 3.2.64 --> 3.2.65
UPDATE: Template framework 3.2.5 --> 3.2.6

02/10/2019
UPDATE: Greek Language 3.9.11.1 --> 3.9.12.1
UPDATE: Template framework 3.2.6 --> 3.2.7


07/10/2019
UPDATE: System Files: 3.9.8 --> 3.9.12
UPDATE: Gallery 3.10.22 --> 3.10.23


16/11/2019
UPDATE: Main Page redesign (part 2 of 3) [new forms, backgrounds]
UPDATE: System Files: 3.9.12 --> 3.9.13
UPDATE: Greek Language 3.9.12.1 -->3.9.13.1
UPDATE: Forms plugin 4.1.23 --> 4.1.24
UPDATE: Article plugin: 2.9.0 --> 2.10.0
UPDATE: Forum plugin 5.1.14 --> 5.1.15

01/12/2019
UPDATE: Article plugin: 2.10.0 --> 2.10.1

19/12/2019
UPDATE: System Files: 3.9.13 --> 3.9.14
UPDATE: Greek Language 3.9.13.1 --> 3.9.14.1
UPDATE: Forms plugin: 4.1.24 --> 4.1.25
UPDATE: Article plugin: 2.10.01 --> 2.10.2


Admin
The following user(s) said Thank You: BoBKiD, Paintballman, PantelisM, Giggs, Mpyromaxos, SATSOK

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Last edit: by admin.

Change-log 1 year 11 months ago #1306

 • admin
 • admin's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Posts: 61
 • Thank you received: 91
2020

03/02/2020
UPDATE: System files: 3.9.14 --> 3.9.15
UPDATE: Greek language: 3.9.14.1 --> 3.9.15.1
UPDATE: Video plugin 5.1.0 --> 6.0.0

03/04/2020
UPDATE: System files: 3.9.15 --> 3.9.16
UPDATE: Greek language: 3.9.15.1 --> 3.9.16.1
UPDATE: Forum plugin: 5.1.15 --> 5.1.16

27/04/2020
UPDATE: System files: 3.9.16 --> 3.9.18
UPDATE: Greek language: 3.9.16.1 --> 3.9.18.1
UPDATE: Slideshow plugin: 5.0.12 --> 5.0.13

03/06/2020
FIX: Updated email system settings
FIX: Multilingual menu associations (part 1/2)
UPDATE: System files: 3.9.18 --> 3.9.19
UPDATE: Content/articles plugin: 2.10.2 --> 2.10.3
UPDATE: Template framework: 3.2.8 --> 3.2.9
UPDATE: Extension framework: 3.2.8 --> 3.2.9

14/07/2020
UPDATE: System files: 3.9.19 --> 3.9.20

30/08/2020
UPDATE: System files: 3.9.20 --> 3.9.21
UPDATE: Greek language: 3.9.18.1 --> 3.9.21.1
UPDATE: Forum plugin: 5.1.16 --> 5.1.19
UPDATE: Slideshow plugin: 5.0.13 --> 5.0.14
UPDATE: Forms plugin: 4.1.26 --> 4.1.28

14/10/2020
ADDED: Forum Greek language
UPDATE: System files: 3.9.21 --> 3.9.22
UPDATE: Greek language: 3.9.21.1. --> 3.9.22.1
The following user(s) said Thank You: PantelisM, SATSOK

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Last edit: by admin.

Change-log 1 year 6 days ago #1840

 • admin
 • admin's Avatar Topic Author
 • Offline
 • Administrator
 • Administrator
 • Posts: 61
 • Thank you received: 91
2021

15.01.2021
UPDATE: System Files: 3.9.22.1 --> 3.9.24
UPDATE: Greek language: 3.9.22.1 --> 3.9.24.1
UPDATE: Forum: 5.1.19 --> 5.2.1
UPDATE: Forum language: 5.1.19 --> 5.2.1
UPDATE: Forms: 4.1.28 --> 4.1.29
UPDATE: Photo gallery: 3.10.24 --> 3.11.22
UPDATE: File downloading addon: 3.9.7.1 --> 3.9.7.2

06.03.2021
FIX: Multilanguage forum error
UPDATE: System files: 3.9.24 --> 3.9.25
UPDATE: Greek language 3.9.24.1 --> 3.9.25.1

02.05.2021
UPDATE: System files: 3.9.25 --> 3.9.26
UPDATE: Greek language 3.9.25.1 --> 3.9.26.1
UPDATE: Forum: 5.2.1 --> 5.2.4
UPDATE: Forum language: 5.2.1 --> 5.2.4

02.05.2021
FIX: Forum language rank bug

04.06.2021
UPDATE: System files: 3.9.26 --> 3.9.27
UPDATE: Greek language 3.9.25.1 --> 3.9.27.1
UPDATE: Forum: 5.2.4 --> 5.2.5
UPDATE: Forum language: 5.2.4 --> 5.2.5
UPDATE: Forum template: 1.5.3 --> 1.6.5
UPDATE: Template Framework: 2.1.9 --> 2.1.10
UPDATE: Image Slideshow: 5.0.14 --> 5.0.15

16.09.2021
UPDATE: System Files: 3.9.27 --> 3.10.2
UPDATE: Greek Language 3.9.27.1 --> 3.10.2.1
UPDATE: Forum 5.2.5 --> 5.2.6
UPDATE: Forum template: 1.6.5 --> 1.6.6
FIX: Forum post editing function error

09.11.2021
UPDATE: System Files: 3.10.2 --> 3.10.3
UPDATE: Greek language: 3.10.2.1 --> 3.10.3.1
UPDATE: Extension framework: 2.1.10 --> 2.1.11

19.12.2021
UPDATE: UPDATE: System Files: 3.10.3 --> 3.10.4
UPDATE: Greek language: 3.10.3.1 --> 3.10.4.1
UPDATE: Forum 5.2.6 --> 5.2.7
UPDATE: Gallery: 3.12.10 --> 4.0.0
 
The following user(s) said Thank You: SATSOK

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Last edit: by admin.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.191 seconds

LEGO® is a trademark of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this website.
©2018-2019 Breeks RLUG. All rights reserved. 

 

Go to top