Συνδεση / Login

or
or

Items filtered by date: October 2020

Saturday, 10 October 2020 09:33

Προνόμια μελών

Τα μέλη των Breeks, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, έχουν ειδικά προνόμια όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία μέλους / δικαιώματα Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1
Πρόσβαση στις δημόσιες συζητήσεις X X X X
Πρόσβαση στην περιοχή μελών   X X X
Συμμετοχή στην διαδικασία LugBulk   X X X
Συμμετοχή στα Part Drafts     X X
Δικαίωμα απολαβής set LEGO® (δωρεές - support)     X X
Δικαίωμα απολαβής λοιπών/χύμα κομματιών LEGO® (δωρεές - support)     X X
Δικαίωμα επιλογής κομματιών LugBulk - Project support       X

 

Αναλυτικά:

1) Πρόσβαση στην Περιοχή μελών

Αποτελεί ένα μέρος του forum στο οποίο έχουν πρόσβαση μονο τα τακτικά μέλη, όπου γίνονται οι συζητήσεις για θεσμικά θέματα που αφορούν την Λέσχη, οπως συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνεργασία με διάφορους φορείς και η ενημέρωση των μελών από τον Ambassador για θέματα που ανακοινώνονται στο LAN (LEGO Ambassador Network).

Τακτικά μέλη θεωρούνται τα εγγεγραμμένα μέλη που πληρώνουν ετήσια συνδρομή και συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης, με δικές τους κατασκευές ή/και με προσωπική συμμετοχή. Έχουν πλήρη δικαιώματα συμμετοχής στις δραστηριότητες της Λέσχης, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

 

2) Συμμετοχή στην διαδικασία LugBulk

Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχουν οι αναγνωρισμένες από την LEGO λέσχες (RLUGs), είναι η δυνατότητα αγοράς κομματιών LEGO σε μεγάλες ποσότητες (BULK) και σε πολύ χαμηλές τιμές. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται LugBulk και πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο.

Οι κανόνες lugbulk δημοσιεύονται στο LEGO Ambassador Network κάθε Νοέμβριο, ενώ η λίστα με τα διαθέσιμα κομμάτια κάθε Ιανουάριο. Η διαδικασία κρατάει 8 μήνες περίπου (επιλογή, παραγγελία, πληρωμή, παράδοση). Τα κομμάτια παραλαμβάνονται συνήθως τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο.

 

3) Συμμετοχή σε Part Drafts

Τα part drafts ειναι η αγορά πολλών σετ του ίδιου κωδικού και στην συνέχεια η κατανομή των κομματιών τους χύμα ανά lot (στοίβα) στους συμμετέχοντες. Με αυτη την διαδικασία το μέλος μπορεί να προμηθευτεί μεγάλες ποσότητες κομματιών σε χαμηλή τιμή.

 

4) Αγορές σετ

Συμμετοχή σε μαζικές αγορές σετ σε προνομιακές τιμές.

 

5) Χορηγίες

Χορηγεία σετ / κομματιών από την LEGO ή τρίτους, για τα μέλη που συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Λέσχης. Η κατανομή γίνεται βάσει συστήματος πόντων, ανάλογα με την συμμετοχή του στις εκδηλώσεις / ενέργειες της Λέσχης.

 

 

Published in Information

LEGO® is a trademark of the LEGO® Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this website.
©2018-2019 Breeks RLUG. All rights reserved. 

 

Go to top