Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  Δωρεά παιχνιδιών LEGO - Donate LEGO bricks

  Δωρεά παιχνιδιών LEGO - Donate LEGO bricks

  Ελληνικά

  Η λέσχη μας δέχεται δωρεές παιχνιδιών LEGO, είτε πρόκειται για χρησιμοποιημένα χύμα τουβλάκια ή σετ σε οποιαδήποτε ποσότητα.

  Τα κλειστά σετ αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται ως δώρα σε παιδιά στις εκδηλώσεις μας.

  Τα χύμα τουβλάκια χρησιμοποιούνται στις εκδηλώσεις μας για να παίζουν τα παιδιά και ως δώρα, σε μεγάλη ποσότητα, σε ιδρύματα - σχολεία κλπ.

   

  Με γνώμονα την ασφάλεια και υγεία των παιδιών, έχουμε θέσει τα παρακάτω στανταρντ στις διαδικασίες διαλογής:

  • Κλειστά σετ LEGO
   • Τα κουτιά καθαρίζονται και απολυμαίνονται με ειδικό καθαριστικό μετά την παραλαβή, πριν την αποθήκευση και πριν την παράδοση.
  • Ανοιχτά σετ LEGO 
   • Τα τουβλάκια αφαιρούνται από τις συσκευασίες και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα χύμα τουβλάκια.
  • Χύμα τουβλάκια LEGO
   • Γίνονται διαχωρισμός των αυθεντικών τούβλων LEGO από όλα τα μη-LEGO παιχνίδια/τουβλάκια (εφόσον υπάρχουν).
   • Όλα τα τουβλάκια LEGO πλένονται στο πλυντήριο.
   • Στην συνέχεια γίνεται διαχωρισμός των μικρών κομματιών από τα μεγαλύτερα. 
   • Τα μεγάλα τουβλάκια αποθηκεύονται για χρήση στις εκδηλώσεις μας ή ως δωρεά σε ιδρύματα - σχολεία κλπ.
   • Τα μικρά κομμάτια παραμένουν στην Λέσχη για χρήση από τα μέλη της.

   

  Εάν επιθυμείτε να δωρήσετε τουβλάκια LEGO στη Λέσχη μας, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο. Για λόγους διαφάνειας, όλες οι δωρεές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, με μερική απόκρυψη των στοιχείων σας, σεβόμενοι τα προσωπικά σας δεδομένα.

   

  English

  Out club accepts donations of LEGO toys, like sets or loose LEGO bricks, in any quantity.

  Sealed sets are stored and given to children during our public activities and events. 

  Loose LEGO bricks are used in our events as a free-build activity for kids and can also be donated to institutions or schools in great quantities.

   

  We put children's safety and health above all, so we have set the following standards to all LEGO sorting procedures:

  • Sealed LEGO sets
   • All boxes are cleaned and disinfected after the donation, before storage and before any give away.
  • Open LEGO sets 
   • All bricks are removed from the boxes and we loose brick procedure is followed.
  • Loose LEGO bricks
   • All bricks are checked thoroughly and if any non-LEGO elements are found, they are removed.
   • All LEGO bricks are washed in a wasing machine.
   • All very small bricks are separated. 
   • The remaining bricks are stored for later used in one of our events or for donations.
   • All very small bricks remain in the club for our members. 

   

  If you wish to donate LEGO bricks to our club, you can fill the following form and we will get in touch with you as soon as possible. For transparence reasons, all donation will be publised on our website. Because we respect your private data, we will only mention your credentials, unless differently requested by you.{/lang}

   

  {uniform form=10/}